Newsletters

Fall 2018  Newsletter Fall 2018

June 2018  Newsletter – Summer 2018

April 2018  Newsletter – Spring 2018

December 2017  Newsletter – FallWinter 2017

June 2017    Summer Edition 2017

April 2017    Spring Edition 2017

February  2017 OCEOTA Newsletter Winter Edition 2016-17

Oct 2016 Oct 2016

June 2016 June 2016

April 2016 April 2016 

January 2016  Jan 2016

September/October 2015 Oct 2015 

June 2015  June 2015

April 2015  April 2015

January 2015 January 2015

September 2014 September 2014

June/July 2014 June-July Newsletter

April 2014 April 2014 Newsletter

December/January 2014 January 2014 Newsletter

September/October 3013  September 2013 Newsletter

June 2013  June Newsletter

April 2013  April Newsletter

December/January 2013  Dec-Jan 2012-13 Newsletter

September 2012  Sept 2012 Newsletter

 

Comments are closed.